Avukat Zeki Yıldam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çekiştirilen Yargı Adalet Dağıtamaz

Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikasi Ve Genişleme Genel Müdürlüğü Istanbul Barosu’nu Ziyaret Etti

Algoritmik Karar Verme Sistemleri ve Veri Koruması

Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme ve Basit Usul

Güncel Gelişmeler ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

SEM Çevre, Kent ve İmar Hukuku Atölye Çalışması

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Açısından Korku Kültürü ve Şiddet

Hocalı Katliamı

İş Yerinde Kadın: Sömürü, Mobbing, Şiddet ve Taciz

Kanal İstanbul ÇED Kararının İptali İçin Dava Açıldı

Kahvaltı Buluşması

Rekabet Hukuku Meslek İçi Eğitim Semineri

Stajını Tamamlayan 103 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Blokzinciri, Kripto Paralar ve Akıllı Sözleşmelerin Banka ve Finans Hukukuna Etkileri

İzmir İktisat Kongresi’nin Önemi

Stajını Tamamlayan 141 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Çocuk Hakları Merkezi Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklara ilişkin 2014 – 2019 Raporu

Devrim Yasamız Medeni Kanun’un Kabulünün 94. Yılı

Avukat Zeki Yıldam (6737) Vefat Etti

İstanbul Barosu’ndan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepki

Avukat Ekrem Develioğlu (9270) Vefat Etti

Avukat Bilgin Karaman (8775) Vefat Etti

SEM Yeni Eğitim Dönemi Açılışı

İngilizce Eğitimleri Seviye Tespit Sınavı Yapıldı

Yeni Vergiler, Yeni Düzenlemeler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

Avukat İsmail Doruk (20657) Vefat Etti

Milletlerarası Özel Hukuk ve New York Sözleşmesinde Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala / Türkiye Kararının Önemli Bölümleri

Stajını Tamamlayan 114 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Sahne Sizi Çağırıyor

LAİKLİK SAVUNMASIZ BIRAKILAMAZ

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yurtdışı Kalkınma Enstitüsü Proje Sorumluları İstanbul Barosu’nu Ziyaret Ettiler

Ceza Muhakemesi Hukukunda Yeni Usuller