CMK Ücret Tarifesi Angaryanın Devamı Anlamı Taşımaktadır

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi

2020 Yılı İçin Baro Aidatı Belirlendi

Vefat ve Başsağlığı

Dört Daldan Üçünde Şampiyonuz

Avukat Portal’a İlişkin Önerilerimize Yanıt Geldi

Okan Üniversitesi Ekonomi Hukuku , Özel Hukuk Yükseklisans ve Dokdora Programları

Stajını Tamamlayan 197 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Tüketici uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuğa tabi tutulamaz!

Kambiyo Senedinin Cirosunun Düzenleyen Tarafından Yasaklanması

Rekabet Kurulu’nun 12 Banka Kararının Danıştay 13. Dairesi Tarafından Karar Düzeltme Aşamasında Bozulmasının Mevcut ya da Açılması Muhtemel Tazminat Davalarına Etkisine İlişkin Kısa Bilgi Notu

Stajını Tamamlayan 173 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Yeni Dönem Tango Dersleri Başlıyor

Çocuk Hâkimler Sorunu Yaşıyoruz

Cübbesizler Doğaçlama Gösterisi

TSM Koromuzun Kış Konseri

Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar

Stajyer Avukatlar İçin : Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Hukuku Atölyesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Çizelgesi Yayınlandı

Stajını Tamamlayan 51 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Kamuoyuna Duyuru

Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü

Türkü Gecesinde Anadolu Turu

Türkiye’nin İlk “Yapay Zekâ Çağında Hukuk Raporu” Yayınlandı

T.C. Resmi Gazetesinde Hukuk Birliğini Yok Sayan ve Anayasa’yı İhlal Eden Bir Yayına Yer Verilemez

Adli Yardım Çalıştayı Türkiye Barolar Birliği’nde Gerçekleştirildi

Stajını Tamamlayan 105 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Markasal Hakkın Kurulması ve Markanın Sulandırılması

Satranç Şampiyonu WIM Zehra Topel’le Söyleşi

Avukat Hatice Nur Yavru (7499) Vefat Etti

Vefat ve Başsağlığı

Avukat Yalçın Kavak (18501) Vefat Etti

Avukat İbrahim Halil Alaşahin (18468) Vefat Etti

Avukat Ümit İnal (3364) Vefat Etti

Vefat ve Başsağlığı