CMK Ücret Tarifesi Angaryanın Devamı Anlamı Taşımaktadır

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi

Norveç Barosu İnsan Hakları Komitesi Başkan Durakoğlu’nu Ziyaret Etti

Vefat ve Başsağlığı

Avukat Portal’a İlişkin Önerilerimize Yanıt Geldi

Stajını Tamamlayan 99 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Stajını Tamamlayan 197 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Tüketici uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuğa tabi tutulamaz!

Kambiyo Senedinin Cirosunun Düzenleyen Tarafından Yasaklanması

Rekabet Kurulu’nun 12 Banka Kararının Danıştay 13. Dairesi Tarafından Karar Düzeltme Aşamasında Bozulmasının Mevcut ya da Açılması Muhtemel Tazminat Davalarına Etkisine İlişkin Kısa Bilgi Notu

Lojistik ve Taşıma Hukuku Atölyesi

Yeni Dönem Tango Dersleri Başlıyor

Cübbesizler Doğaçlama Gösterisi

Zor Zamanlarda Avukatlık

Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar

Stajyer Avukatlar İçin : Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Hukuku Atölyesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Çizelgesi Yayınlandı

Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporuna İtiraz Edildi

Kamuoyuna Duyuru

Türkü Gecesinde Anadolu Turu

Stajını Tamamlayan 104 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

T.C. Resmi Gazetesinde Hukuk Birliğini Yok Sayan ve Anayasa’yı İhlal Eden Bir Yayına Yer Verilemez

Adli Yardım Çalıştayı Türkiye Barolar Birliği’nde Gerçekleştirildi

Stajını Tamamlayan 105 Meslektaşımız Ruhsat Aldı

Markasal Hakkın Kurulması ve Markanın Sulandırılması

Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Sorunu

Avukat Hatice Nur Yavru (7499) Vefat Etti

Avukat Yalçın Kavak (18501) Vefat Etti

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu Vefat Etti

Avukat Ümit İnal (3364) Vefat Etti

Vefat ve Başsağlığı

İstanbul Gedik Üniversitesi Bilişim Hukuku Eğitimi

6 maddede Kanal İstanbul’un Yaratacağı Felaketler